TULEVAISUUSKUVAT

Työn aikana haasteltiin noin 50 tutkijaa kestävyysmurrokseen liittyvistä teemoista. Haastattelujen ja kirjallisen lähtöaineiston pohjalta syntyi eri teemoja käsitteleviä tulevaisuuden visioita. Visiot suuntaavat maailmaan, jossa ihmistoiminnat on sovitettu maapallon reunaehtoihin.

Share This