YHDEN PALLON VISIOT

Tervetuloa mukaan kuvittelemaan millainen voisi olla maapallon kantokykyyn sovitettu hyvinvoiva Suomi 2050!

 

Yhden pallon visiot on apurahahanke, jossa taiteilijat tulkitsevat yhteiskehittelyn pohjalta syntyneitä toivottavia tulevaisuuksia kuvitetuissa novelleissa. Kokonaisuus julkaistaan kirjana, näyttelynä ja valituin osin verkkosivuilla syksyllä 2022. 

Tällä sivustolla voit osallistua toivottavien tulevaisuuden visioiden yhteiskehittelyyn. Klikkaa tästä suoraan yhteiskehittelyn alkuun. Huomaa, että järjestelmä toimii parhaiten tietokoneella.

Kestävyysmurros on ihmiskunnan kohtalonkysymys

Ihmisen historian mittakaavassa porskutamme ennennäkemättömän hyvin. Hyvinvointimme on kuitenkin rakennettu luonnon kustannuksella. Ilmastokriisi, monimuotoisuuden kato, maaperän heikkeneminen, merten saastuminen – ekologinen velka kasvaa koko ajan. Meidän on sovitettava toimintamme maapallon kantokykyyn, jotta hyvän elämän edellytykset maapallolla säilyvät. Seuraavat vuosikymmenet voivat määritellä perustavanlaatuisesti tulevien satojen, jopa tuhansien vuosien suunnan.

Lue lisää

Taloustieteilijä Kate Raworth on tehnyt tunnetuksi nk. donitsimallin. Donitsin ulkokehän muodostavat planeetan elinolosuhteita ylläpitävien luonnonprosessien rajat. Donitsin sisäkehä osoittaa puolestaan sosiaalisen perustan, vähimmäisvaatimukset hyvän elämän saavuttamiseksi. Näiden rajojen väliin meidän pitäisi toiminnallamme tähdätä – mahdollistaa oikeudenmukainen hyvä elämä kaikille ylittämättä maapallon kantokykyä.

Tällä hetkellä yksikään maa ei ole saavuttanut tämän tavoitteen. Suomessa lähes kaikki sosiaalisen hyvinvoinnin reunaehdot täyttyvät, kun taas melkein kaikki planetaariset rajat ylittyvät.

Ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen kiteyttää vaihtoehtomme kahteen vaihtoehtoiseen polkuun. Ensimmäisessä sopeudumme elämään ilmastonmuutoksen maailmassa, jossa maapallon keskilämpötila nousee ainakin kolme astetta esiteollisesta ajasta. Tämä polku mullistaisi maapallon elinolosuhteita niin suuresti, että se muodostaa meille eksistentiaalisen riskin. Toisella polulla satsaamme valtavasti ilmastokriisien ja muiden kestävyyshaasteiden ratkaisuun, luovumme fossiilisen energian käytössä ja rakennamme uudestaan kestämättömät järjestelmämme.   

Haaste on valtava, mutta tulevaisuus ei ole ennalta määritelty. Voimme vaikuttaa siihen, miten tulevaisuuden historioitsija kirjoittaa aikakaudestamme. Tämä vuosikymmen voidaan vielä nähdä aikana, jolloin käänsimme suunnan kasvavien ympäristökatastrofien polulta kohti aiempaa kukoistavampaa elämää elpyvällä maapallolla.

Miksi visiota tarvitaan?

Yhden pallon visiot pyrkii vauhdittamaan kestävyysmurrosta toivottavien tulevaisuuskuvien muodostamisella. Visioita voi ajatella kompassina kohti kestävää tulevaisuutta. Ne voivat auttaa meitä navigoimaan kohti määränpäätä juuttumatta kiinni yksityiskohtiin ja harhautumatta suunnasta vailla laajempaa horisonttia.

Näin visiot muodostetaan

Yhden pallon visiot pohjautuvat tieteeseen. Projektin aikana on haastateltu kestävyysmurrokseen liittyen noin 40 tutkijaa. Tutkimustietoa ja tutkijoiden näkemyksiä on hyödynnetty muodostettaessa alustavia visioista, joita yhteiskehitellään eteenpäin tällä alustalla sekä toukokuun alussa järjestetyssä asiantuntijatyöpajassa. Yhteiskehittelyssä syntyneitä ideoita ja ajatuksia käytetään lopullisissa visioissa, joita hankkeen työryhmä muodostaa.

Yhden pallon visioiden toinen tukijalka on taiteessa. Visiot heräävät henkiin kuvitetuissa novelleissa, joissa tulevaisuutta tulkitsevat kirjailijat Emmi Itäranta, Anni Kytömäki, Miki Liukkonen, Salla Simukka ja Lars Sund sekä kuvataiteilijat / kuvittajat Ninni Kairisalo, Satu Kettunen, Sami Makkonen, Emmi Nieminen, Daniel Stolle ja Klaus Welp.

Visiot toteutetaan apurahahankkeena, jonka työryhmän muodostavat erilaisten ympäristökysymysten parissa työskentelevät yksityishenkilöt. Hanketta ovat rahoittaneet Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Koneen Säätiö, Svenska kulturfonden, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja ympäristöministeriö.

DYSTOPIA 2050

Tästä pääset kurkistamaan dystooppiseen tulevaisuuteen.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share This