DYSTOPIA

Tänk om år 2050…

 

Samhället har reagerat för långsamt på de ekologiska kriserna och man har inte lyckats ändra riktning i den omfattning som behövts. Klimatförändringar har fortskridit och en del av de brytningspunkter (tipping points) som accelererar klimatförändringen har överskridits. Vi har inte lyckats stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Miljön förändras i snabb takt överallt på jorden.

De grundläggande orsakerna till coronapandemin som drabbade världen på 2020-talet förbisågs. Den accelererande användningen av naturresurser och storskaliga användningen av antibiotika i djurproduktionen har avsevärt ökat risken för allvarliga smittor.

 

Flera karismatiska djurarter kan bara ses på bild

Förlusten av mångfalden har fortsatt snabbare än någonsin tidigare i människans historia. Sedan 2020-talet har ett stort antal arter utrotats, bl.a. karismatisk megafauna som levt till havs och på land. Avskogningen har inte stoppats. Regnskogarna har krympt, och även annanstans fälls skog för att ge plats för foderproduktion för den kraftigt ökade köttkonsumtionen.

 

Farväl åt koraller och grunda kustområden

Havets tillstånd har försämrats. Marina ekosystem har förändrats på grund av stigande vattentemperatur och försurning orsakad av klimatförändringen. Överfiske har fått fiskbestånden att kollapsa på stora områden. Man har inte lyckats lösa plastproblemet, och 2010-talets hotbild om att det kan finnas mer plast än fisk i haven är nu verklighet.

Världens koraller har så gott som utplånats. Eftersom cirka 25 % av fiskarna i världshaven var beroende av koraller har detta haft en enorm inverkan på marina ekosystem och tillgången på mat från haven. Döda områden på havsbottnen har brett ut sig, särskilt till följd av obalansen i fosfor- och kvävecykeln som jordbruket orsakat.

Smältande glaciärer och havets värmeexpansion, som är en följd av klimatförändringen, har fått havsnivån att stiga. Ett stort antal kuststäder och östater kämpar mot stigande havsnivåer.

 

Vattenresurserna minskar och matproduktionen försvåras

Rent färskvatten har blivit en allt knappare naturresurs. När bergsglaciärer smälter är de samhällen som är beroende av dem mycket sårbara. I flera årtionden har grundvattnet i många områden utnyttjats på ett ohållbart sätt, vilket har lett till att det fossila grundvattnet i många områden tagit slut.

Jorddegraderingen har fortsatt globalt och försvårar matproduktionen ytterligare. Ökenspridningen har accelererat. Även förlusten av pollinatörer har försämrat jordbruksförhållandena, och i många områden har till exempel fruktodling blivit olönsamt.

 

Finlands miljö förändras och global instabilitet återspeglas

På grund av miljöförändringar och försämrade levnadsförhållanden har enorma mängder människor lämnat sina hem i hopp om ett bättre liv. Olika konflikter om naturresurser har blivit vanligare.

Den allmänna osäkerheten återspeglas också i Finland. Även i Finland orsakar de direkta effekterna av klimatförändringen och förlusten av mångfalden problem för näringslivet och människors välbefinnande.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share This